MODERNÁ ZÁHRADA

Novostavba rodinného domu potrebovala taktiež úpravu okolia k spokojnosti jej majiteľov. Na danom pozemku sa navrhovali všetky podstatné prvky podľa požiadaviek majiteľov ako oplotenie, fasáda domu, oporné múriky záhonov, spevnené plochy, záhradný domček, osvetlenie záhrady, predná a zadná terasa a detský prvok. Záhrada bola doplnená o moderné výsadby v kombinácii vzrastlejších stromov a trvaliek.

 

VIDIECKA ZÁHRADA

Rekonštrukcia staršieho vidieckeho domu priniesla aj otázku rekonštrukcie záhrady. Požiadavky na rekonštrukciu záhrady boli vytvoriť oddychovú časť záhrady s altánkom a okrasnými záhonmi a oddelenú úžitkovú časť záhrady. Oddelenie záhrady sa dosiahlo výstavbou dreveného oplotenia s pergolou cez prechod medzi jednotlivými časťami záhrady. Pri altánku bola zrekonštruovaná taktiež studňa vo vidieckom štýle. Záhrada bola dotvorená oblými líniami záhonov s výsadbami trvaliek, tráv, prevažne listnatých stromov a krov. V úžitkovej časti boli navrhnuté drevené vyvýšené záhony  a taktiež ovocné stromy.

” Dobrý deň pán Novák, je to nádherné!!!  Vyzerá to fantasticky. Pohľad na túto vizualizáciu nás bude inšpirovať a pobádať hľadať čo najskôr dodávateľa realizácie. Ďakujeme veľmi pekne že ste úplne vystihli našu predstavu. Musím si to pozrieť podrobnejšie, v prípade nejakých otázok vás budem ešte kontaktovať. Prajem všetko dobré, s pozdravom, “

Zuzana P, Želiezovce 

MINIMALISTICKÁ ZÁHRADA

Novostavba rodinného domu v minimalistickom štýle sa nachádza na rovinatom pozemku s minimálnymi terénnymi prevýšeniami, ktoré boli skorigované menšími opornými múrikmi a vyvýšenými záhonmi. Na záhrade bol taktiež navrhnutý bazén a sedenie na terase s exteriérovou kuchynkou. Záhrada bola dotvorená pravidelnými záhonmi s výsadbami viackmenných stromov, mrazuvzdorných bambusov, trvalkami a okrasnými trávami.

” Ďakujeme veľmi pekne za krásny návrh, ktorý splnil očakávanie. Ďakujem za krásny výber rastlín a drevín, budem sa snažiť to maximálne skopírovať podľa rozpisu. Veľmi presne ste pochopili moje požiadavky čo je v prípade len písomnej komunikácie až neuveriteľné. Váš návrh presne kopíruje terén, ktorý ste videli len na škaredých fotkách. Super prajem Vám veľa úspechov. Pekný deň želám.

S pozdravom, Katarina K, Janíkovce “

ZÁHRADA POD LESOM

Staršia výsadba okrasných drevín si vyžiadala rekonštrukciu. Záhrada je situovaná v svahovitom teréne hneď pod lesným porastom. V záhrade boli zrekonštruované a taktiež navrhnuté ďalšie oporné múriky z prírodného kameňa. Na základe požiadavky majiteľov bola taktiež navrhnutá terasa prepájajúca dom s existujúcim altánkom. Rastlinný materiál v starších výsadbách bol pretriedený a doplnený o nové výsadby drevín, krovín a trvaliek. V zadnej časti záhrady bola zrekonštruovaná úžitková časť so skleníkom, vyvýšenými zeleninovými záhonmi a ovocnými stromami.

 

TERASOVITÁ ZÁHRADA

Výrazná rekonštrukcia pôvodného rodinného domu si vyžadovala taktiež rekonštrukciu záhrady na svahovitom pozemku. Požiadavky majiteľov boli funkčnosť záhrady ako aj vytvorenie oddychových zón. Svahovitý terén bol navrhnutý skorigovať terasami s opornými múrikmi a jednotlivé prechody boli riešené širšími schodmi. Celkový moderný dojem bol dotvorený pravidelnými výsadbami z tráv, trvaliek a krovitých drevín, doplnený o zopár vzrastlejších stromov. Na záhrade bol navrhnutý taktiež bazén a ohnisko s posedením. Na najvrchnejšej terasa bolo umiestnená úžitková časť záhrady.

SVAHOVITÁ ZÁHRADA

Novostavba rodinného domu sa náchádza na pozemku s výrazným terénnym prevýšením, takže pre korekciu terénu tu boli navrhnuté vyššie oporné múry s kamenným obkladom. V prednej časti sa tak docielilo vytvorenie rovinatej plochy záhrady. V zadnej časti sa nachádza terasa a oporným múrom oddelená úžitková časť záhrady so skleníkom. Keďže to svahovitý terén umožňoval bola tu taktiež umiestnená pivnica. Navrhnuté boli taktiež zatrávnené nájazdové rampy spájajúce jednotlivé časti záhrady.

” Dobrý deň prajem . Z návrhu a vizualizácie sme boli s manželkou unesení. O nejakých úpravách sa ešte s vami spoji ona telefonicky. “

S pozdravom, Tomáš T, Žilina 

MALÁ ZÁHRADA

Rekonštrukcia pôvodnej časti záhrady v modernejšom poňatí s dôrazom na rekreačnú funkciu. V záhrade sa nachádzal pôvodný altánok a niektoré pôvodné výsadby starších živých plotov z ihličnanov. Na záhrade bol podľa požiadaviek majiteľov umiestnený krytý bazén a vytvorená terasa s vonkajším sedením. Záhrada bola doplnená nižšími výsadbami v pravidelných záhonoch a v niektorých častiach boli navrhnuté aj nízke oporné múriky kvôli terénnym nerovnostiam. V zadnej čast pozemku zostal priestor aj na úžitkovú časť záhrady.

TERASOVITÁ ZÁHRADA

Novostavba rodinného domu s terénnym prevýšením na pozemku bola riešená rozdelením na dve časti oporným múrikom. Na tejto záhrade boli navrhnuté prvky ako prístrešok pre autá, altán, jazierko, bazén, detský prvok, dreváreň, koterec pre psa a vyvýšené zeleninové záhony. Taktiež tu boli navrhované spevnené plochy, oporné múriky a chodníky prepájajúce jednotlivé časti záhrady. Záhrada bola dotvorená výsadbami v záhonoch s oblými líniami.

ZREKONŠTRUOVANÁ ZÁHRADA

Umiestnenie rodinného domu je vo svahu v uličnej výstavbe rodinných domov bez strechy.  Majiteľka sa rozhodla pre celkovú rekonštrukciu exteriérov ako aj fasády domu tak aj záhrady s ponechaním niektorých pôvodných výsadieb a živých plotov v prednej časti. Svahovitý terén v prednej časti bol riešený opornými múrikmi s prírodného kameňa. Prírodný kameň bol použitý aj v zadnej časti na vytvorenie vyvýšeného záhonu. V záhrade bol navrhnutý taktiež minimalistický altánok. Záhrada bola doplnená o nižšie výsadby v pravidelných záhonoch.

ZÁHRADA S TENISOVÝM KURTOM

Exteriérové úpravy okolia rodinného domu sú navrhnuté v nadväznosti na minimalistickú architektúru RD s dôrazom na funkčnosť a jednoduchosť daného priestoru. Taktiež kompozičným zámerom riešenia celého priestoru bola čistota línii strohé použitie materiálov. Pozemok sa nachádza vo svahovitom teréne. Celková plocha riešeného územia je 2923 m2 vrátane zastavaných častí. V samotnom návrhu boli riešené nasledujúce prvky : Príjazdová spevnená plocha ku garáže, prepájací chodník vstupov s terasou, exteriérový kozub, vodná stena, vyvýšené zeleninové záhony, mobilné ohnisko so sedením, oporné múriky vo svahovitom teréne so schodiskom, tenisový kurt, záhonové výsadby rastlinného materiálu, terénne úpravy pozemku, zatrávnená strešná záhrada.