TVORBA NÁVHOV ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRYProfesionálne a kreatívne riešenia
REALISTICKÉ STVÁRNENIE DETAILOVKvalitné modelovanie a texturovanie
MODELOVANIE TERÉNNYCH ÚPRAVSo zasadením do prostredia
NÁVRHY DROBNEJ ARCHITEKTÚRYTerasy, pergoly, altánky, vyvýšené záhony, bazény, jazierka..
POHĽADY Z VTÁČEJ PERSPEKTÍVY2D výkresová dokumentacia, štúdia záhrady
KOMLEXNÉ VIZUALIZÁCIE S ATMOSFÉROUS 3D prostredím a reflexiami materiálov