3D NÁVRH ZÁHRADY

Moje služby sú zamerané na komplexné 3D Návrhy záhradnej architektúry prevažne súkromných záhrad . Súčasťou 3D Návrhu Záhrady je kompozičné riešenie záhrady, umiestnenie jednotlivých prvkov záhrady, návrhy prvkov drobnej architektúry/altánky, bazény, vyvýšené záhony, terasy a pod./ a taktiež návrh osadenia vhodným rastlinným materiálom.  Obsahom 3D Návrhu záhrady je 20.ks vizualizácíi, videoprezentácia záhrady a výkresová časť.  Návrhy záhrad sú určené pre koncových zákazníkov a realizátorov záhrad.

Objednať
tvorba záhradnej architektúry

ŠTÚDIA ZÁHRADY

Štúdia záhrady môže byť vypracovaná samostatne a jej pokračovaním je 3D Návrhu záhrady. Obsahom štúdie je kompozičné rozdelenie hmôt a jednotlivých prvkov v záhrade a taktiež predbežné usporiadanie vegetácie v záhrade. Štúdia sa skladá zo 4.ks 2D pôdorysov vo formáte .pdf a to : samotná štúdia, výkaz výmer, vytyčovací plán a osadzovací plán. Štúdiu vašej záhrady j možné vypracovať aj vo viacerých variantoch. Cena štúdie je stanovená zhruba na úrovni 40% z ceny 3D Návrhu záhrady.

Objednať

VIDEOPREZENTÁCIA ZÁHRADY

Videoprezentácia záhrady je súčasťou 3D Návrhu záhrady. Jedná sa o video-animáciu vytvorenú z hotového 3D Návrhu záhrady za účelom ešte lepšej predstavy o Vašej budúcej záhrade.

Videoprezentácia resp. animácia záhrady je tak prechádzkou po vašej budúcej záhrade. Dodávaná je vo FULL HD rozlíšení vo formáte .mp4.

Objednať

NÁVRHY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

Návrhy drobnej architektúry sú súčasťou 3D Návrhu záhrady, alebo je možné aj ich samostatné vypracovanie. Jedná sa o architektonické a dizajnové návrhy prvkov záhrady. Sú to najmä : Altánky, pergoly, rôzne drobné stavby, terasové prestrešenia, lavičky, detské prvky, bazény , vyvýšené záhony, oporné múriky, oplotenia, zábradlia, záhradný dizajn, terasy, zimné záhrady, prístrešky a pod. Návrhy drobnej architektúry sú spracované formou vizualizácii a jednoduchého pôdorysného zobrazenia s kótami.

Objednať