O MNE

Vyštudoval som odbor Záhradná a krajinná architektúra na SPU v Nitre. Po dokončení štúdia som sa zaoberal projekciou a realizáciou záhrad a verejnej zelene. V súčasnosti sa venujem najmä návrhom súkromných záhrad . Mojím zámerom pri navrhovaní záhrad je rešpektovanie a zosúladenie okolitej krajiny, stávajúcej architektúry stavieb a požiadaviek majiteľa záhrady v jeden harmonický celok.  Zároveň je mojím cieľom dodržiavať kompozičné zásady s dôrazom na využitie súčasných trendov v záhradnej architektúre. Kladiem taktiež dôraz  na funkčnosť a využitie záhrady.

Ing. Ľubomír Novák, /záhradný architekt/

PONUKA SLUŽIEB ZÁHRADNÉHO ARCHITEKTA

Komplexné služby pri navrhovaní Vašej záhrady :

  • Obhliadky pozemku a konzultácie
  • 3D Návrh záhrady
  • Štúdia záhrady 
  • Videoprezentácia záhrady
  • Návrhy drobnej architektúry
  • Výkresová dokumentácia záhrady

POSTUP OBJEDNÁVKY A VYPRACOVANIA NÁVRHOV ZÁHRAD

Plánujete sa pustiť do realizácie Vašej vysnenej záhrady, ale neviete ako na to ? Potrebujete návrh záhrady podľa ktorého by ste mohli postupovať ? Využite služby záhradného architekta. Je to najlepší spôsob ako začať pri tvorbe Vašej záhrady.

V prípade ak požadujete osobné stretnutie a obhliadku pozemku kontaktujte ma  mailom alebo telefonicky  pre dohodnutie termínu obhliadky. Následne sa dohodneme na vypracovaní štúdie alebo 3D Nárhu záhrady. V prípade online objednávky vzdialenejších projektov bez obhliadky pozemku postupujte nasledovne : Vyplňte kontaktný formulár alebo ma kontaktujte na info@zapv.sk . Zašlite fotografie súčasného stavu, pôdorysy, resp. nákres záhrady a taktiež požiadavky na Vašu budúcu záhradu. Následne Vám vypracujem cenovú ponuku a po jej schválení začne samotný proces návrhu Vašej záhrady. Nasleduje spracovanie štúdie, resp. jej viacero variant, ktorá Vám bude odoslaná mailom na konzultáciu. Vaše pripomienky sa následne zohľadnia v spracovaní výsledného 3D návrhu záhrady. Tento Vám bude sprístupnený prostredníctvom linku, ktorý bude spolu s fakturáciou zaslaný na Váš mail. V prípade potreby jednoduché zmeny v návrhu je možné zapracovať do návrhu aj po jeho odoslaní v cene návrhu. Zložitejšie zmeny budú spoplatnené.

OBSAH ŠTÚDIE ZÁHRADY  : Štúdia záhrady – pôdorys ( kompozičné riešenie záhrady ), Osadzovací plán – pôdorys ( zoznam rastlinného materiálu v záhrade ), Vytyčovací plán – pôdorys ( okótované jednotlivé prvky záhrady ), Výkaz výmer – pôdorys ( plochy a rozmery materiálov a prvkov záhrady ).

OBSAH 3D NÁVRHU ZÁHRADY  :  20 – 30 ks realistických vizualizácií celej záhrady, videoprezentácia záhrady, Návrh záhrady – pôdorys ( kompozičné riešenie záhrady ), Osadzovací plán – pôdorys ( zoznam rastlinného materiálu v záhrade ), Vytyčovací plán – pôdorys ( okótované jednotlivé prvky záhrady ), Výkaz výmer – pôdorys ( plochy a rozmery materiálov a prvkov záhrady ).

PRE KOHO PRACUJEM

Moje služby využívajú hlavne

  • Koncový zákazníci
  • Realizačné firmy

ČO OD VÁS BUDEM POTREBOVAŤ

Pre čo najplynulejší priebeh mojej práce je dôležité dodať čo najpresnejšie podklady, vaše predstavy a požiadavky na daný projekt. Štandardne pracujem s podkladmi vo formátoch CAD ako .dwg, .dxf, .pdf, alebo v rôznych 3D formátoch ako .3ds , .obj , .rvt, .skb, .pln,  a iné. Z hlavných podkladových materiálov sú to : Pôdorysy /geometrický plán, situačná mapa, resp. nákres a zameranie existujúcich prvkov pozemku/, Fotografie stavieb a pozemku a Vaše požiadavky na záhradu. Čokoľvek z týchto podkladov mi pomôže pracovať efektívnejšie s kvalitnejším výsledkom pre Vašu spokojnosť.

Všetky potrebné podklady zasielajte na e mail : info@zapv.sk , v prípade potreby dodania väčších súborov, je potrebné ich nahrať na niektorý z úložných serverov ako Google Drive, Úschovňa a pod. a zaslať link na stiahnutie.

Kontaktujte ma