3D NÁVRH ZÁHRADY

Naše služby sú zamerané na komplexné 3D Návrhy záhradnej architektúry prevažne súkromných záhrad . Súčasťou 3D Návrhu Záhrady je kompozičné riešenie záhrady, umiestnenie jednotlivých prvkov záhrady, návrhy prvkov drobnej architektúry/altánky, bazény, vyvýšené záhony, terasy a pod./ a taktiež návrh osadenia vhodnou vegetáciou.  Obsahom 3D Návrhu záhrady je 20.ks vizualizácíi, videoprezentácia záhrady a výkresová časť.  Návrhy záhrad sú určené pre súkromné osoby , architektov, developerov, realizátorov záhrad, prípadne stavebné firmy.

ŠTÚDIA ZÁHRADY

Štúdia záhrady môže byť vypracovaná samostatne resp. je aj súčasťou 3D Návrhu záhrady. Obsahom štúdie je kompozičné rozdelenie hmôt a jednotlivých prvkov v záhrade a taktiež predbežné usporiadanie vegetácie v záhrade. Štúdia sa skladá z troch 2D pôdorysov vo formáte .pdf a to : samotná štúdia, výkaz výmer a vytyčovací plán. Štandardne sa dodáva bez vypracovania osadzovacieho plánu. Štúdiu vašej záhrady j možné vypracovať aj vo viacerých variantoch. Cena štúdie je stanovená zhruba na úrovni 30-40% z ceny 3D Návrhu záhrady.

VÝKRESOVÁ ČASŤ

Výkresová časť je súčasťou 3D Návrhu záhrady, je zameraná na kompozičné a technické riešenie záhrady. Obsahom výkresovej časti je : návrh záhrady/ kompozičné riešenie záhrady/, osadzovací plán/ zoznam a umiestnenie jednotlivých rastlín/ , výkaz výmer/ výmery plôch v záhrade/  a vytyčovací plán/ okótovanie jednotlivých častí a prvkov záhrady/.

Je dodávaná vo formáte .pdf, najčastejšie v mierkach 1:100, 1:150, 1:200 a v štandardizovanom výkresovom formáte A3.

VIDEOPREZENTÁCIA ZÁHRADY

Videoprezentácia záhrady je súčasťou 3D Návrhu záhrady. Jedná sa o video vytvorené z hotového 3D Návrhu záhrady za účelom ešte lepšej predstavy o Vašej budúcej záhrade.

Videoprezentácia resp. animácia záhrady je tak akousi prechádzkou po vašej budúcej záhrade. Dodávaná je v HD resp. vo FULL HD rozlíšení vo formáte .mp4 .

NÁVRHY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY

Návrhy drobnej architektúry sú taktiež súčasťou 3D Návrhu záhrady, alebo je možné aj ich samostatne vypracovanie. Jedná sa o architektonické a dizajnové návrhy prvkov záhrady. Sú to najmä : Altánky, pergoly, rôzne drobné stavby, terasové prestrešenia, lavičky, detské prvky, bazény , vyvýšené záhony, oporné múriky, oplotenia, zábradlia, záhradný dizajn, terasy, zimné záhrady, prístrešky a pod. Návrhy drobnej architektúry sú spracované formou vizualizácii a jednoduchého pôdorysného zobrazenia s kótami.